Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles of andere creatieve clubs.
www.wijdemeren.nl/jeugdfonds
jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/