Jeugd

Osteopathie

Een osteopaat helpt uw kind of baby bij het herstel en voorkomen van lichamelijke klachten.

Mentale coaching

Een coach biedt ondersteuning bij scheiding (voor ouder en kind) en ouderschap.

Consultatiebureau jeugd

Het consultatiebureau geeft advies en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van uw kind.

Logopedie

Een logopedist helpt kinderen met stem, spraak, taal of gehoor bij communicatieproblemen.

Oefentherapie Cesar voor kinderen

Een kinderoefentherapeut Cesar helpt uw kind wanneer het een achterstand heeft in de ontwikkeling van zijn/haar motoriek of een afwijking in de houding of het bewegingspatroon heeft.

Oefentherapie Mensendieck

Een oefentherapeut Mensendieck helpt uw kind fysieke pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten bij de oorzaak van het probeem aan te pakken.

Chiropractie

Een chiropractor behandelt klachten van het bewegingsapparaat en zenuwstelsel door middel van druktechnieken op het lichaam.