Disclaimer

Met zorg samengesteld

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de website en streven ernaar dat de informatie die wij bieden volledig, juist, begrijpelijk en actueel is. Ondanks dit streven en onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig en op elk moment actueel is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dit zo spoedig mogelijk corrigeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.

Informatie van derden

Wij verwijzen door naar de verschillende aanbieders, maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wij verwijzen of die verwijzen naar deze website. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van de genoemde contactpersonen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.